Thiết kế và in Danh thiếp
 
Chọn mẫu có sẵn trong catalogue Printopia, hoặc tải lên file thiết kế có sẵn.

- In trên vật liệu đặc biệt hiện đại. Hãy liên hệ Printopia để lấy mẫu giấy.

- Đơn vị tính: hộp. Mỗi hộp 100 danh thiếp.

- In một hoặc cả 2 mặt. Góc vuông hoặc bo góc tròn theo yêu cầu.

Business Cards
Choose samples from Printopia catalogue, totally free, and start to design your business card. Or simply upload your design and enjoy super fast print/door-to-door delivery service.

- Special materials available. Ask for paper sample from Printopia (delivery fee applied).

- Order starts from 1 box (100 cards per box)

- One or both side printing, squared or rounded corners

Kích thước - SizeSố lượng từ - Quantity FromTới số lượng - Quantity ToGiá - Price
5.5x9cm11 100,000.00Đ
22 95,000.00Đ
35 90,000.00Đ
69 85,000.00Đ
1019 80,000.00Đ
2049 75,000.00Đ
View More

Tính giá - Pricing

(Min: 1, Max: 999)

Tạm tính - SubTotal : 120,000.00Đ

Tổng - Total : 120,000.00Đ

Product Review

24-04-2018 11:49
Quên mất option bo tròn của KH

Quên mất option bo tròn của KH

24-04-2018 11:49
Quên mất option bo tròn của KH

Quên mất option bo tròn của KH

21-11-2017 16:48
in hụt giấy

Kích thước giấy in nhỏ hơn tiêu chuẩn

21-11-2017 16:48
in hụt giấy

Kích thước giấy in nhỏ hơn tiêu chuẩn