Sản phẩm giấy trải bàn tiện dụng, in 1 mặt hoàn toàn bằng mực dầu nành, đảm bảo an toàn thực phẩm.

In 4 màu yêu cầu số lượng trên 5,000 sản phẩm.

---------

Food safe printing on high quality paper. Soy oil ink only.

For 4 color printing available from 5,000 sheets

Tính giá - Pricing

(Min: 1000, Max: 99999)
Tạm tính - SubTotal : 550,000.00Đ

Tổng - Total : 550,000.00Đ