Sản phẩm nam châm gắn tủ lạnh (magnet).

Kích thước: A7 và A8

- A7: 10x7.5 cm (+/-2mm)

- A8: 7.5x 5.5 cm (+/-2mm)

Gồm 3 lớp vật liệu đặc biệt theo tiêu chuẩn Printopia.

Tính giá - Pricing

(Min: 100, Max: 99999)
Tạm tính - SubTotal : 1,000,000.00Đ
Tổng - Total : 1,000,000.00Đ