Thiệp Phôi

<- Tải CATALOGUE mới nhất:

Thiệp phôi Printopia, gồm kích thước cơ bản MỞ ĐÔI và MỞ BA.

Kích thước thành phẩm (gập vào) 15x15 cm 

- Mở đôi có kích thước mở ra là 15x30 cm, thích hợp yêu cầu thiệp cần có phong bì, phong bao đi kèm.

- Mở ba có kích thước mở ra là 15x32 cm, đi kèm tem dán, tiết kiệm chi phí phong bì.

 

 

 

Tính giá - Pricing

(Min: 1000, Max: 9999)
Tạm tính - SubTotal : 1,500,000.00Đ
Tổng - Total : 1,500,000.00Đ